AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Announcement - Invitation for prequalification for construction contracts to be let by the International Committee of the Red Cross in the Republic of Azerbaijan (ICRC)

 Duration: 29.01.2020 - 10.02.2020

 

Invitation for prequalification for construction contracts to be let by the International Committee of the Red Cross in the Republic of Azerbaijan

 

 1. The International Committee of the Red Cross will be inviting bids in 2020 for construction contract concerning a pilot water supply project in one or two of the frontline villages.
 2. The construction contracts value may vary depending on the specific contract but are expected to be in the range of value of between approx. 50,000 to 200,000 AZN.
 3. The International Committee of the Red Cross is inviting construction companies to prequalify to be eligible to bid for these construction contracts by submitting a letter of application for bidder qualification of the format provided by the International Committee of the Red Cross.

 

 1. To apply for prequalification construction companies should collect the appropriate format of the letter of application and other relevant documents from the International Committee of the Red Cross offices as detailed below.

 

 1. The construction company to be eligible for prequalification for construction contracts must complete the letter of application and submit to:

International Committee of the Red Cross offices:

 • in Baku: Fatalikhan Khoyski av.75. Tel: 465 63 35, Yusif Yaqubov
 • or in Barda: Hajiyev str. 21b. Tel:110 526 03, Mansur Rəhimli

 

by 5pm on 10 February 2020.

 

 1. These letters of application for prequalification for these construction contracts can be obtained from the International Committee of the Red Cross offices in Barda or Baku (see contacts above). Azərbaycan Respublikasında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) Tikinti müqavilələrində iştirak üçün tələb olunan kvalifikasiyaların müəyyən edilməsinə dəvət.  

 

 1. BQXK 2020 ildə, cəbhəyanı kəndlərin birində və ya ikisində pilot su təchizatı layihəsi müqavilələri ilə bağlı qiymət təklifləri qəbul edəcək.

 

 1. Tikinti müqavilələrinin həcmi əsasən müqavilənin xüsusiyyətlərindən asılı ola bilər, lakin gözlənilən məbləğ təqribən  50,000 to 200,000 AZN arasında olmalıdır.

 

 1. BQXK tikinti müəsissələrini BQXK tərəfindən verilən "qiymət təkliflərinin müraciət forması" vasitəsi ilə bu kimi tikinti müqavilələrinə kvalifikasiya uyğnluğunun müəyyən edilməsi prosesinə dəvət edir.

 

 1. Kvalifikasiya uyğunluğunun müəyyən edilməsində iştirak üçün tikinti müəsissələri müraciət formasını və digər aidiyyatı sənədləri BQXK-dan əldə etməlidirlər

 

 1. Tikinti müqavilələri üçün kvalifikasiya uyğnluğun olan tikinti müəsissələri müraciət sənədlərini toplamalı və 10 fevral saat 17:00 tarixədək BQXK – ya təqdim etməlidirlər:

 

 • Bakıda: Fətəli Xan Xoyski prospekti, 75. Tel: 465 63 35- Yusif Yagubov
 • və ya Bərdədə: B. Hacıyev küçəsi. 21b. Tel:110 526 03- Mansur Rəhimli

 

 1. Həmin tikinti işləri üçün bu müraciət sənədlərini BQXK-nın Bərdə və Bakı of isindən əldə etmək olar ( yuxarıdakı əlaqə vasitələrinə bax) 

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS