AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - PIU Self-employment Specialist (ESP)

 Duration: 12.05.2020 - 19.05.2020

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

Ministry of Labor and Social Protection of Population toward the cost of the Employment Support Project

 

Position/Title: PIU Self-employment Specialist

Project/Office: Employment Support Project (ESP) under the Ministry of Labor and Social Protection of Population

Project Implementation Unit:

The PIU will be responsible for the procurement, financial management, social and environmental requirements, as well as monitoring and regularly reporting on the implementation of the three components, in compliance with World Bank fiduciary and reporting requirements.

Responsibilities and tasks:

The followings are the responsibilities of Self-employment Specialist:

 • Supervise and monitor activities under Components 1 and subcomponents 2.2 and 3.2 of the Components 2 and 3;
 • Supervise consultants to ensure timely achievement of project results and undertake credible performance assessment;
 • Contribute to the evaluation of all Technical & Financial proposals received for all activities related to Components;
 • Develop the terms of reference and contribute to the preparation of bidding documents for all activities to be procured under Components;
 • Provide inputs to the development and update of the POM;
 • Supervise the work of the entrepreneurship trainers, business development mentors and other trainers engaged under the project; 
 • Establish and maintain regular communication with the entrepreneurship trainers and employment mentors to ensure high quality technical and advisory support to project beneficiaries;
 • Provide advice on the content of the training material for Entrepreneurship and Business Skills Development;
 • Provide support to the trainers and employment mentors in establishing good and efficient cooperation with local institutions and other stakeholders such as regional employment centers, social protection departments, local and regional business support organizations etc.;
 • Collect and review the feedback on the quality of deliverable of trainers and mentors and submit recommendations for processing payments;
 • Monitor and report about the quality of provided training in entrepreneurship and business development to project beneficiaries;
 • Facilitate and monitor the delivery of equipment and materials as per the grant agreement and procurement procedures;
 • Serve as project focal point for respective RECs, carry out regular visits of the project sites and closely monitors, collects data and real-time information through use of modern and innovative IT solutions that will ease the monitoring of project progress and make sure that overall ongoing activities are in line with the agreed work plans;
 • Assist in evaluation of business plans, coordinate evaluation process;
 • Check the proposed business locations, perform brief market research and identify potential vendors, assist in procurement of assets;
 • Confirm that all formal conditions for awarding the grant to project beneficiaries have been met and facilitate the preparation of Grant Agreements;
 • Control over asset delivery process;
 • Keep inventory records of equipment and ensure documentation is in order and provide the necessary evidences to assess collaboration with the project partners and final beneficiaries;
 • Monitor periodically the assets;
 • Support end-beneficiaries in implementation and achievement of project goals;
 • Provide advisory support to beneficiaries during the implementation of the micro businesses;
 • Contribute to development of the schedule and strategy for organization of training sessions for staff at the RECs; 
 • Regularly inform the related staff from the World Bank and PIU Coordinator on the progress and the outstanding issues;
 • Participate in workshops and round tables to present the project outcomes to all stakeholders as well as at international, regional and national related events; 
 • Monitor Project activities implementation as determined in the workplans, update the plans as required;
 • Participate in preparation of the Annual Workplan for each year, as well as Quarterly Plans if required;
 • Make required arrangements for and participate in the Bank supervision missions;
 • Interact with other PIU members in order to support the Project’s other activities;
 • Contribute to update the project results framework;
 • Contribute to the preparation and submission of Project Progress Reports and any other required project reports as required.

Minimum requirements to become an eligible candidate for the position of PIU Self-employment specialist:

 • Resident of Azerbaijan, ability to communicate freely in Azeri and English languages, and working knowledge level in Russian;
 • Master’s degree in a leading national or international higher educational institution;
 • At least 10 years of international professional experience in planning and implementation of World Bank and other international projects; 
 • Experience in implementation of self-employment projects;
 • Good knowledge of regulations, institutional arrangements and business processes for social assistance in Azerbaijan;
 • Ability to manage workload with minimum supervision, strong analytical, organizational, writing abilities;
 • Excellent interpersonal skills: proficient computer user; strong skills in oral and written presentations

 


A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant selection method set out in the World Bank Procurement Regulations.


Applicants should send CV to the following email address:

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

Application deadline: May 19, 2020

Note:
* Please mention the Project and name of vacancy in the mail subject
* Only short-listed candidates will be contacted

 

İŞ ELANI

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məşğulluğa Dəstək Layihəsi üzrə

Vəzifə: LİQ Məşqulluğ üzrə mütəxəssis

Layihə/İdarə: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

 

Layihə İcra Qrupu:

 

LİQ Dünya Bankının fidusiar və hesabatvermə tələblərinə uyğun olaraq,  satınalmalar, maliyyə idarəetməsi, sosial və ətraf mühitlə bağlı tələblər, eləcə də üç komponentin monitorinqi və onların icrası ilə bağlı mütəmadi hesabatvermə üçün məsul olacaq.

 

Vəzifə və tapşırıqlar:

 

 • Komponent 1 və 2-ci və 3-cü komponentlərin 2.2-ci və 3.2-ci alt komponentləri üzrə fəaliyyətlərinə nəzarət etmək;
 • Layihə nəticələrinin vaxtında əldə edilməsini təmin etmək və etibarlı fəaliyyət qiymətləndirməsini aparmaq məqsədilə məsləhətçilərə nəzarət etmək;
 • Komponentlər  ilə əlaqəli bütün fəaliyyətlər üzrə alınan Texniki və Maliyyə təkliflərinin qiymətləndirilməsində iştirak etmək;
 • Texniki şərtlərin hazırlaması və Komponentlər ilə əlaqəli satın alınacaq bütün fəaliyyətlər üzrə sənədlərinin hazırlanmasında köməklik göstərmək;
 • Layihə Əməliyyat Təlimatı-nın hazırlanmasına və yenilənməsinə dəstək olmaq;
 • Layihəyə cəlb olunan sahibkarlıq təlimçilərinin, biznesin inkişafı mentorlarının və digər təlimçilərin işinə nəzarət etmək;
 • Layihə benefisiarlarının yüksək keyfiyyətli texniki və məsləhət dəstəyini təmin etmək üçün sahibkarlıq təlimçiləri və məşğulluq mentorları ilə müntəzəm əlaqə qurmaq;
 • Sahibkarlıq və işgüzar bacarıqların inkişafı üzrə təlim materialının məzmunu barədə məsləhətlər vermək;
 • Təlimçilərə və məşğulluq tərbiyəçilərinə yerli qurumlar və regional məşğulluq mərkəzləri, sosial müdafiə şöbələri, yerli və regional biznesə dəstək təşkilatları və s. ilə səmərəli əməkdaşlığın qurulmasında dəstək vermək;
 • Təlimçilər və mentorların tədris keyfiyyətinə dair rəylərin toplanılması və nəzərət edilməsi və ödənişlərin emalı üzrə tövsiyələrin təqdim edilməsi;
 • Layihə benefisiarlarına sahibkarlıq və biznesin inkişafı sahəsində verilən təlimlərin keyfiyyətinə nəzarət etmək və hesabat hazırlamaq;
 • Qrant müqaviləsi və satınalma prosedurlarına uyğun olaraq avadanlıq və materialların verilməsinə nəzarət etmək;
 • Müvafiq Regional Məşqulluğ Mərkəzləri və layihə üzrə koordinator rolunu həyata keçirmək, layihə ərazilərinə müntəzəm səfərlər və nəzarət etmək, müasir və yenilikçi İT həllərindən istifadə etməklə məlumat toplamaq və layihənin gedişatının monitorinqini aparmaq davam edən tədbirlər razılaşdırılmış iş planlarına uyğunluğunu yoxlamaq;
 • Biznes planların qiymətləndirilməsində iştirak etmək, qiymətləndirmə prosesini koordinasiya etmək;
 • Təklif olunan iş yerlərini yoxlamaq, qısa bazar araşdırması aparmaq və potensial satıcıları müəyyənləşdirmək, aktivlərin satın alınmasında kömək etmək;
 • Layihə benefisiarlarına qrantın verilməsi üçün bütün rəsmi şərtlərin yerinə yetirildiyini təsdiqləmək və Qrant Sazişlərinin hazırlanmasında köməklik göstərmək;
 • Aktivlərin təhvil verilməsi prosesinə nəzarət etmək;
 • Avadanlıqların inventar uçotunu aparılması və sənədlərin qaydasında olmasını təmin etmək və layihə tərəfdaşları və benefisiarlar ilə əməkdaşlığı qiymətləndirmək üçün lazımi sübutların təmin edilməsi;
 • Vaxtaşırı aktivlərə nəzarət etmək;
 • Layihə məqsədlərinə çatmaqda və həyata keçirilməsində son benefisiarlara dəstək olmaq;
 • Mikro biznes layihələrinin həyata keçirilməsi zamanı benefisiarlara məsləhət xidmətləri göstərmək;
 • Regional Məşqulluğ Mərkəzlərinin  işçilər üçün təlim məşğələlərinin təşkili cədvəli və strategiyasının hazırlanmasında iştirak etmək;
 • Görülmüş və görüləcək işlər barədə Dünya Bankı və LİQ Koordinatorunu mütəmadi olaraq məlumatlandırmaq;
 • Layihənin nəticələrini bütün maraqlı tərəflərə, habelə beynəlxalq, regional və milli tədbirlərdə təqdim etmək üçün seminar və dəyirmi masalarda iştirak etmək;
 • İş planlarında müəyyənləşdirildiyi kimi Layihə fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə nəzarət etmək, lazım olduqda planları yeniləmək;
 • İllik İş Planının, habelə tələb olunduqda rüblük planların hazırlanmasında iştirak etmək; 
 • Bankın nəzarət missiyaları üçün lazımi tədbirlər görmək və iştirak etmək;
 • Layihənin digər fəaliyyətlərini dəstəkləmək üçün LİQ üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqə qurmaq;
 • Layihə nəticələri strukturunun yeniləməsinə kömək etmək;
 • Layihə nəticələri üzrə hesabatlarının və tələb olunduğu təqdirdə digər layihə hesabatlarının hazırlanmasında və təqdim edilməsində iştirak etmək.

 

LİQ Məşqulluğ üzrə mütəxəssisi vəzifəsinə uyğun namizəd olmaq üçün minimum tələblər:

 • Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycan və ingilis dillərində sərbəst ünsiyyət qurma bacarığı və rus dilində bilik səviyyəsi;
 • Yerli və ya beynəlxalq ali təhsil müəssisəsindən magistr dərəcəsi; 
 • Dünya Bankı və digər beynəlxalq layihələrin planlaşdırılması və həyata keçirilməsində ən azı 10 illik təcrübə;
 • Özünüməşğulluq layihələrinin icrasında təcrübə;
 • Azərbaycanda sosial yardım üzrə qaydalar, institusional tənzimləmə və iş prosesləri üzrə biliklər; 
 • Minimum nəzarət, güclü analitik, təşkilatçılıq, yazı qabiliyyəti ilə iş yükünü idarə etmək bacarığı;
 • Əla ünsiyyət bacarıqları: kompüter istifadəçisi; şifahi və yazılı təqdimatlarda güclü bacarıqlar

 

Məsləhətçi, Dünya Bankı Satınalmalar Qaydalarında göstərilən Fərdi Məsləhətçi seçmə metoduna uyğun olaraq seçiləcəkdir.

 

Namizədlər tərcümeyi-hallarını aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər:

 

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

 

Müraciət üçün son tarix: May 19, 2020

 

Qeyd:

 • Göndərilən elektron məktubun başlığında Layihə və iş elanının adı qeyd edilməlidir
 • Ancaq seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS