AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - PIU Social Specialist (ESP)

 Duration: 13.05.2020 - 22.05.2020

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

Ministry of Labor and Social Protection of Population toward the cost of the Employment Support Project

Position/Title: PIU Social Specialist

Project/Office: Employment Support Project (ESP) under the Ministry of Labor and Social Protection of Population

Project Implementation Unit:

The PIU will be responsible for the procurement, financial management, social and environmental requirements, as well as monitoring and regularly reporting on the implementation of the three components, in compliance with World Bank fiduciary and reporting requirements.

Responsibilities and tasks:

The followings are the responsibilities of Social Specialist:

 • Oversee compliance with the Project Environmental and Social Management Framework (ESMF) and Resettlement Policy Framework (RPF) by the project and its contractors and implementing partners.
 • Oversee project activities and policies related to gender sensitivity, inclusion of vulnerable groups in the Project, stakeholder engagement and social analysis.
 • Promote design and implementation solutions which minimize potential negative social impacts and maximize potential positive benefits of the Project, including development of relevant sections of the Project Operations Manual.
 • Lead the design and conduct of stakeholder consultations and consultations with Project Affected People (PAPs) on project activities, social safeguards issues and other issues with potential social safeguards implications.
 • Undertake regular field visits to project sites to assess social impacts and verify social monitoring information provided in the reports of contractors and implementing partners, including photo documentation as applicable.
 • Keep records of social supervision of project activities in a systemic manner that allows easy search-and-find of all documents upon request of MLSPP, the World Bank, and national authorities;
 • Preparation of regular safeguards monitoring reports for the MLSPPP, including preparation of the social safeguards, gender sensitivity and beneficiary engagement content of project progress reports submitted to the World Bank.
 • Provide training and capacity building on social issues and social safeguards to staff of MLSPP and project partners.

Minimum requirements to become an eligible candidate for the position of PIU Social specialist:

 • Resident of Azerbaijan, ability to communicate freely in Azeri and English languages, and working knowledge level in Russian;
 • At least Bachelor in social science, sociology, social work or other relevant social discipline;
 • At least 5 years of work experience in a relevant field; 
 • Experience with social sustainability issues in development projects, including gender sensitivity, inclusion of vulnerable groups, stakeholder consultation, citizen engagement and grievance redress;
 • Strong experience designing and undertaking social analysis, including qualitative research methodologies;
 • Experience with social safeguards policies of International Financial Institutions and with ensuring project compliance with social safeguards requirements;  
 • Good command of national social legislation;  
 • Excellent organizational and communication skills;

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant selection method set out in the World Bank Procurement Regulations.


Applicants should send CV to the following email address:

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

Application deadline: May 22, 2020

Note:
* Please mention the Project and name of vacancy in the mail subject
* Only short-listed candidates will be contacted

İŞ ELANI

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məşğulluğa Dəstək Layihəsi üzrə

Vəzifə: LİQ Sosial məsələlər üzrə mütəxəssis

Layihə/İdarə: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

 

Layihə İcra Qrupu:

 

LİQ Dünya Bankının fidusiar və hesabatvermə tələblərinə uyğun olaraq,  satınalmalar, maliyyə idarəetməsi, sosial və ətraf mühitlə bağlı tələblər, eləcə də üç komponentin monitorinqi və onların icrası ilə bağlı mütəmadi hesabatvermə üçün məsul olacaq.

 

Vəzifə və tapşırıqlar:

 

 • Layihə və onun podratçıları və icraçıları tərəfindən Layihənin Ətraf Mühit və Sosial İdarəetmə Çərçivəsi və Yenidən Məskunlaşma Siyasəti üzrə çərçivə sənədi ilə uyğunluğuna nəzarət etmək;
 • Gender həssaslığı, həssas qrupların Layihəyə daxil edilməsi, maraqlı tərəflərin cəlb edilməsi və sosial təhlil ilə əlaqəli layihə fəaliyyətlərinə və siyasətlərinə nəzarət etmək;
 • Potensial mənfi sosial təsirləri minimuma endirilməsinə və Layihənin potensial müsbət faydalarını artırılmasına, o cümlədən Layihə Əməliyyat Təlimatının müvafiq bölmələrinin işlənib hazırlanması və həyata keçirilmə həllərinin təşviqi;
 • Layihə fəaliyyətləri, sosial təminat məsələləri və potensial sosial təminat təsirləri ilə bağlı məsələlər barədə Layihə Təsirinə məruz qalan insanlarla və maraqlı tərəflərin məsləhətlərin aparılmasına rəhbərlik etmək;
 • Sosial təsirləri qiymətləndirmək və podratçıların və icraçıların hesabatlarında verilmiş sosial monitorinq məlumatlarını, o cümlədən foto sənədlərini lazımi qaydada yoxlamaq üçün layihə sahələrinə mütəmadi olaraq səfərlər etmək;
 • ƏƏSMN, Dünya Bankı və yerli icra orqanları tərəfindən tələb olunacaq sənədlərin asanlıqla təmin edilməsinə imkanı verən sosial nəzarət sənədlərinin qeydiyyatının aparılması;
 • ƏƏSMN üçün müntəzəm təhlükəsizlik tədbirlərinin monitorinqi hesabatlarının hazırlanması, o cümlədən Dünya Bankına təqdim olunan layihənin icra hesabatlarının sosial təminat, gender həssaslığı və faydalananların cəlb edilməsi üzrə hesabatların hazırlanması;
 • ƏƏSMN və layihə tərəfdaşlarına sosial məsələlər və sosial təminatlar üzrə təlim və potensialın artırılması üzrə təlimlərin keçirilməsi.

LİQ Sosial məsələlər üzrə mütəxəssisi vəzifəsinə uyğun namizəd olmaq üçün minimum tələblər:

 • Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycan və ingilis dillərində sərbəst ünsiyyət qurma bacarığı və rus dilində bilik səviyyəsi;
 • Sosial elmlər, sosiologiya, sosial iş və ya digər müvafiq sosial intizam sahəsində bakalavr dərəcəsi;
 • Müvafiq sahə üzrə ən azı 5 illik təcrübə;
 • Layihələrdə, o cümlədən gender həssaslığı, həssas qrupların daxil edilməsi, maraqlı tərəflərlə məsləhətləşmələr, vətəndaşların cəlb edilməsi və şikayətlərin aradan qaldırılması məsələlərində sosial davamlılıq üzrə təcrübə;
 • Keyfiyyət yönümlü tədqiqat metodologiyaları da daxil olmaqla sosial təhlil hazırlamaq və aparmaq üzrə təcrübə;
 • Beynəlxalq Maliyyə İnstitutlarının sosial təminat siyasətində və layihənin sosial təminat tələblərinə uyğunluğunu təmin edilməsi üzrə təcrübə;
 • Sosial müdafiə üzrə qanunvericilik bilikləri;
 • Yüksək təşkilatçılıq və ünsiyyət bacarığı;

 

Məsləhətçi, Dünya Bankı Satınalmalar Qaydalarında göstərilən Fərdi Məsləhətçi seçmə metoduna uyğun olaraq seçiləcəkdir.

 

Namizədlər tərcümeyi-hallarını aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər:

 

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

 

Müraciət üçün son tarix: May 22, 2020

 

Qeyd:

 • Göndərilən elektron məktubun başlığında Layihə və iş elanının adı qeyd edilməlidir
 • Ancaq seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır

For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS