AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - PIU Environmental Specialist (ESP)

 Duration: 13.05.2020 - 22.05.2020

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

Ministry of Labor and Social Protection of Population toward the cost of the Employment Support Project

Position/Title: PIU Environmental Specialist

Project/Office: Employment Support Project (ESP) under the Ministry of Labor and Social Protection of Population

Project Implementation Unit:

The PIU will be responsible for the procurement, financial management, social and environmental requirements, as well as monitoring and regularly reporting on the implementation of the three components, in compliance with World Bank fiduciary and reporting requirements.

Responsibilities and tasks:

The followings are the responsibilities of Environmental Specialist:

 • Provide inputs to the development and update of the POM;
 • Regularly inform the related staff from the World Bank and PIU Director / PIU Coordinator on the progress and the outstanding issues;
 • Ensure that ESMP and ESMF is implemented correctly and in a timely manner;
 • Conduct environmental monitoring during the implementation of sub-projects shall contain information on key environmental aspects of sub-projects, their impact on the environment, consequences of impacts and the effectiveness of measures taken to mitigate the consequences;
 • Make all procedures with regards to ESMF and ESMP implementation, including: (i) support Business Development Service Providers (Enablers) with information and capacity building on environmental criteria to be used, procedures to conduct the ESIA etc.; (ii) environmental screening and evaluation of grant proposal eligibility from the E&S  point of view; (iii) communication and coordination with ESA competent authorities  of MENR (iv) ensuring proper implementation of the ESMP and ESMP Checklist requirements during the subprojects’ realization; (v) addressing complaints and feedback from project stakeholders and the public, including grievances regarding environmental impacts of subprojects; (v) supervising (independently or jointly with the State Ecological Inspectorate) environmental protection and mitigation measures stipulated in the ESMPs; (vi) monitoring of environmental impacts as part of overall monitoring of the subproject implementation; and (vii) reporting on environmental  impacts originated during implementation of subprojects and analyzing the efficiency of mitigation measures applied to minimize negative consequences;
 • Participate in preparation of the Annual Workplan for each year, as well as Quarterly Plans if required;
 • Make required arrangements for and participate in the Bank supervision missions;
 • Interact with other PIU members in order to support the Project’s other activities;
 • Contribute to update the project results framework;
 • Contribute to the preparation and submission of Project Progress Reports and any other required project reports as required.

Minimum requirements to become an eligible candidate for the position of PIU Environmental specialist:

 • Resident of Azerbaijan, ability to communicate freely in Azeri and English languages, and working knowledge level in Russian;
 • University degree in environmental or other related fields;
 • At least 10 years of international professional experience in planning and implementation of World Bank and other international projects; 
 • Experience in participation within multidisciplinary expert teams;
 • Knowledge of environmental legislation of Azerbaijan and Environmental Impact Assessments procedures;
 • Experience in preparation of ESMP and ESMF;
 • Familiarity with the current environmental situation in Azerbaijan, existing policies, regional challenges and relevant structures.
 • Computer literacy.

A Consultant will be selected in accordance with the Individual Consultant selection method set out in the World Bank Procurement Regulations.


Applicants should send CV to the following email address:

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

Application deadline: May 22, 2020

Note:
* Please mention the Project and name of vacancy in the mail subject
* Only short-listed candidates will be contacted

İŞ ELANI

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məşğulluğa Dəstək Layihəsi üzrə

Vəzifə: LİQ Ətraf mühit üzrə mütəxəssis

Layihə/İdarə: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

 

Layihə İcra Qrupu:

 

LİQ Dünya Bankının fidusiar və hesabatvermə tələblərinə uyğun olaraq,  satınalmalar, maliyyə idarəetməsi, sosial və ətraf mühitlə bağlı tələblər, eləcə də üç komponentin monitorinqi və onların icrası ilə bağlı mütəmadi hesabatvermə üçün məsul olacaq.

 

Vəzifə və tapşırıqlar:

 

 • LƏS hazırlanması və yenilənməsi üçün təkliflərin hazırlanması
 • Dünya Bankının müvafiq işçiləri və Layihənin Direktoru/LİQ Koordinatoruna layihənin gedişatı və təxirəsalınmaz məsələlər üzrə mütəmadi məlumatların verilməsi;
 • ƏSİP və ƏSİÇ sənədlərin vaxtlı-vaxtında və uyğun şəkildə icra olunması;
 • Alt-layihələrin əsas ekoloji meyarları, onların ətraf mühitə təsiri və yumşaltma təsirlərlərin icrası üçün ekoloji monitorinqin keçirilməsi;
 • ƏSİP və ƏSİÇ icrası ilə əlaqədar btünü tədbirlərin görülməsi, o cümlədən: (i) ƏMTQ icrası üzrə prosedurların həyata keçirilməsi Biznes İnkişaf Xidmətçilərdən Təşkilatları ilə ekoloji meyarların istifadə edilməsi; (ii) Qrant təkliflərin ekoloji və sosial nöqteyi nəzərindən qiymətləndirilməsi; (iii) ETSN-nin səlahiyyətli əməkdaşları ilə əməkdaşlığın yaranması (iv) altlayihələrin icrası zamanı ƏSİP və ƏSİÇ siyahıları tələblərin düzgün icrasının təmin edilməsi; (v) şikayətlərə baxılması və layihənin maraqlı tərəfləri və ictimaiyyətin rəylərinin alınması; (v) ƏSİP-da nəzərdə tutulan ekoloji mühafizə və yumşaltma tədbirlərinin nəzarət edilməsi (tək və ya Ekoloji Ekspertizaya ilə birlikdə; (vi) ekoloji təsirlərin ümumi monitorinqi alətlərin icrası; və (vii) ekoloji təsirlərin icrası və yumşaltma tədbirlərin təhlil edilməsi və onların minimuma endirlməsi üçün təkliflərin hazırlanması;
 • Hər il üzrə illik iş planların hazırlanması və həmçinin rüblük planların tələb olunduğa təqdirdə tərtib edilməsi;
 • Bankın nəzarət missiyalarında iştirak etmək və müvafiq tədbirlərin görülməsi;
 • Layihənin digər fəaliyyətləri dəstək verilməsi üçün LİQ digər əməkdaşları ilə işləmək;
 • Layihənin nəticələri çərçivəsinin yenilənməsinə tövsiyyələrin verilməsi;
 • Layihənin icra hesabatların hazırlanması və digər layihə hesabatlarının tələb olduğu təqdirdə təqdim edilməsi.

LİQ Ətraf mühit üzrə mütəxəssisi vəzifəsinə uyğun namizəd olmaq üçün minimum tələblər:

 • Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycan və ingilis dillərində sərbəst ünsiyyət qurma bacarığı və rus dilində bilik səviyyəsi;
 • Ekologiya və ya digər uyğun sahələr üzrə universitet təhsilinin;
 • Dünya Bankı və digər beynəlxalq layihələrin planlaşdırılması və həyata keçirilməsində ən azı 10 illik təcrübə;
 • Çoxşahəli mütəxəssis heyətlərində iştirakı təcrübəsi;
 • Azərbaycanın ekoloji qanunvericiliyi və ƏMTQ prosedurları üzrə biliklər; 
 • ƏSİP və ƏSİÇ sənədlərinin hazırlanması üzrə təcrübəsi;
 • Azərbaycanda cari ekoloji vəziyyəti, hazırki siyasətlər, regional çağırışlar və müvafiq qurumlar barədə tanış olması;
 • Kompüter bilikləri

 

Məsləhətçi, Dünya Bankı Satınalmalar Qaydalarında göstərilən Fərdi Məsləhətçi seçmə metoduna uyğun olaraq seçiləcəkdir.

 

Namizədlər tərcümeyi-hallarını aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər:

 

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

 

Müraciət üçün son tarix: May 22, 2020

 

Qeyd:

 • Göndərilən elektron məktubun başlığında Layihə və iş elanının adı qeyd edilməlidir
 • Ancaq seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır

For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS