AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - Trainer (Business) / Biznes Təlimçi (ESP)

 Duration: 02.07.2020 - 27.07.2020

 

VACANCY ANNOUNCEMENT

Ministry of Labor and Social Protection of Population toward the cost of the Employment Support Project

Position/Title: Trainer (Business)

Project/Office: Employment Support Project (ESP) under the Ministry of Labor and Social Protection of Population

The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment 

https://drive.google.com/file/d/1bpoAXt7Nk6JFTG2vurnJCfMWwtPRS8uW/view?usp=sharing  

Project Implementation Unit:

The PIU will be responsible for the procurement, financial management, social and environmental requirements, as well as monitoring and regularly reporting on the implementation of the three components, in compliance with World Bank fiduciary and reporting requirements.

Responsibilities and tasks:

The followings are the responsibilities of Trainer (Business):

In the scope of this project, PIU will contract services of trainers, who will work under the direct supervision of PIU Coordinator. The trainer shall coordinate activities with the relevant PIU specialists. The training programme in this project will be the current 40 hours class-based ILO’s “Start and Improve Your Business” (SIYB) training module.

 • The Trainer performs the following tasks:
 • Deliver trainings on entrepreneurship and business plan development to beneficiaries. Each trainer is expected to deliver 1-4 training sessions, 10 days each / 4-hours a day. The trainings are conducted in the regions listed in the Background section of this ToR.
 • Approximately 2.200 beneficiaries will be trained in 27 regions and 9 persons will be trained per each trainer. (Taking into consideration situation with the Covid 19 it was decided that 10 persons in total can participate in trainings (9 beneficiaries + 1 trainer). 
 • Provide full support and coaching during the practical exercises: gives guidance and feedback on the homework and performed exercises, corrects and explains.
 • Encourage business idea generation by beneficiaries through actively sharing information on various possible business opportunities, as well as through using examples of other successful entrepreneurs from vulnerable groups. 
 • Based on developed criteria, perform first instance evaluation of the business plans and presents to Evaluation Committee for review those considered to be best eligible for grant financing. This is expected to be done at the end of each training course, but can be combined for logistic convenience if agreed by PIU.  
 • Organize possible training sessions online taking into account the situation with Coronavirus Disease 2019.
 • Participate in follow up visits to ensure the knowledge acquired at the business training is applied “on-the-job” (trainer shall visit each group participant during the first four months of business operations – one per month, approx. 4 hours each )). 

The objectives of follow-up after training are to: 

 • Reinforce skills and help end beneficiaries to transfer business training skills to work conditions;
 • Identify problems faced by end beneficiaries in managing provided assets and help solve these problems; 
 • and 
 • Gather information on the performance of end beneficiaries and the conditions that influence performance, in order to improve the implementation of business plan.

Minimum requirements to become an eligible candidate for the position of Trainer (Business):

 • Resident of Azerbaijan, fluency in written and spoken Azerbaijani language is mandatory, English will be an asset;
 • University degree and certificate in conducting of research and training based on the last ILO’s “Start and Improve Your Business” (SIYB) training module;
 • At least 3 years of experience in delivery of trainings in the required field; 
 • Working experience in regions will be an asset;
 • Experience in provision of business consultancy to entrepreneurs or own entrepreneurship experience will be an asset;
 • Membership in a training or business association will be an asset, 
 • Experience with organizational development or leadership training will be considered an asset. Excellent facilitation, training, research and analytical skills are required;
 • Excellent skills in coordination, reporting and extracting necessary and relevant information are a must;
 • Outstanding time-management, organizational and interpersonal skills;
 • Strong communication and presentation skills.

Applicants should send CV to the following email address:

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

Application deadline: July 27, 2020

Note:
* Please mention the Project and name of vacancy in the mail subject
* Only short-listed candidates will be contacted

 

 

İŞ ELANI

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məşğulluğa Dəstək Layihəsi üzrə

Vəzifə: Biznes Təlimçi

Layihə/İdarə: Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nəzdində Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

Təyinat üzrə Texniki Tapşırıq

https://drive.google.com/file/d/1UBAb62mGP1L4uqjcX3ETYdWBc889Qc_S/view?usp=sharing 

Layihə İcra Qrupu:

 

LİQ Dünya Bankının fidusiar və hesabatvermə tələblərinə uyğun olaraq,  satınalmalar, maliyyə idarəetməsi, sosial və ətraf mühitlə bağlı tələblər, eləcə də üç komponentin monitorinqi və onların icrası ilə bağlı mütəmadi hesabatvermə üçün məsul olacaq.

 

Vəzifə və tapşırıqlar:

 

 • Benefisiarlara sahibkarlıq və biznes planının hazırlanması ilə bağlı təlimlər keçmək,
 • Hər təlimçi 1-4 təlim qruplarına, 10 gün ərzində/gündə 4 saat olmaqla təlimlər keçəcək. Təlimlər bu tapşırığın əlavəsində qeyd edilən rayon və şəhərlərdə keçiriləcəkdir. Təxminən 2.200 benefisiara 27 rayon və şəhərlərdə təlimlər keçiriləcək və hər təlimçi 9 benefisiara təlim keçəcəkdir. (Covid 19 pandemiyası ilə bağlı vəziyyəti nəzərə alaraq təlimlərdə ümumilikdə 10 nəfərin (9 benefisiar + 1 təlimçi) iştirak edilməsinə icazə verilir).
 • Praktik məşğələlər zamanı benefisiarlara tam dəstək vermək: ev tapşırığı və məşğələlər zamanı tövsiyyələr vermək, düzəlişlər etmək və izah etmək.
 • Benefisiarlar tərəfindən müxtəlif biznes ideyaların formalaşdırılması üçün mümkün biznes imkanları haqqında məlumat mübadiləsi, həssas qruplardan olan digər uğurlu sahibkarların nümunələrindən istifadə edilməsi,
 • Hazırlanmış meyarlara əsasən, növbədə biznes planların ilkin qiymətləndirilməsinin aparılması və qrantların maliyyələşdirilməsi üçün ən yaxşı hesab olunan biznes planlarını nəzərdən keçirmək üçün Qiymətləndirmə Komitəsinə tövsiyyələrin verilməsi. Bu işlərin hər təlim kursunun sonunda ediləcəyi gözlənilir, lakin LİQ tərəfindən razılaşdırıldığı təqdirdə daha rahat tərzdə edilməsi üçün birləşdirilə bilər.
 • Covid 19 pandemiyası ilə vəziyyəti nəzərə alaraq mümkün təlimlərin onlayn rejimində təşkil edilməsinə hazır olmaq,
 • Biznes təlimləri zamanı əldə olunan biliklərin "iş yerində" tətbiq olunmasını təmin etmək üçün təlimdən sonrakı səfərlərin (follow up) təşkil edilməsi (təlimçi biznes fəaliyyətlərinin ilk dörd ayı ərzində hər qrup iştirakçısına baş çəkməlidir - ayda bir, hər səfərin biri təxminən 4 saat).

 

Təlimdən sonrakı səfərlərin məqsədləri aşağıdakılardır:

 • Benefisiarların bacarıqlarının artırılması və onların təlim bacarıqlarının iş şəraitinə keçirilməsinə kömək etmək,
 • Verilmiş aktivlərin idarə edilməsində benefisiarların qarşılaşdığı problemləri müəyyənləşdirmək və bu problemlərin həllinə kömək etmək;

 • Biznes planının həyata keçirilməsini yaxşılaşdırmaq üçün benefisiarların fəaliyyəti və fəaliyyətə təsir edən şərtlər haqqında məlumat toplamaq.

Biznes Təlimçi vəzifəsinə uyğun namizəd olmaq üçün minimum tələblər:

 • Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycan dilndə sərbəst yazmaq və ünsiyyət qurma bacarığı, ingilis dilinin bilməsi üstünlük hesab ediləcək;
 • Ali təhsilli, BƏT-in hazırki “Öz biznesini yarat və təkmilləşdir” (ÖBYT) tədris modulu üzrə sertifikatın olması və müvafiq təlimlərin aparılmasında təcrübə;
 • Müvafiq sahədə təlimlərin keçirilməsində ən azı 3 il iş təcrübəsi; 
 • Sahibkarlara işgüzar məsləhət vermək təcrübəsi və ya özünün sahibkarlıq təcrübəsi üstünlük hesab olunur;
 • Təlim və ya biznes qurumlarında üzvlük üstünlük hesab olunur;
 • Təşkilati idarəetmə və ya liderlik sahəsindəki təcrübə üstünlük hesab olunur. Əla Mükəmməl anlaşma, təlim, tədqiqat və analitik bacarıqlar tələb olunur;
 • Koordinasiya, hesabat hazırlamaq və zəruri məlumatların verilməsi bacarığı tələb olunur;
 • Vaxtdan lazımi istifadə etmə, təşkilatçılıq bacarığı və şəxsi keyfiyyətlərin olması;
 • Güclü ünsiyyət və təqdimat bacarıqları.

 

Namizədlər tərcümeyi-hallarını aşağıdakı ünvana göndərməlidirlər:

 

E-mail:  asep.huseyn@gmail.com 

 

Müraciət üçün son tarix: İyul 27, 2020

 

Qeyd:

 • Göndərilən elektron məktubun başlığında Layihə və iş elanının adı qeyd edilməlidir
 • Ancaq seçilmiş namizədlərlə əlaqə saxlanılacaqdır

 For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS