AzerWeb HomeAzeri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAll

   
Advanced search

 Job - Məsləhətçi \ Consultants (ESP)

 Duration: 28.07.2020 - 20.08.2020

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

CONSULTING SERVICESThe Republic of Azerbaijan

Employment Support Project

Project ID No.: P171250

 

Assignment Title: Consultancy Services for Preparation of 4 TORs

Reference No. (as per Procurement Plan): AZ-MLSPP-183489-CS-INDV


The Ministry of Labor and Social Protection of Population has received financing from the World Bank toward the cost of the Employment Support Project, and intends to apply part of the proceeds for consulting services. 


The consulting services (“the Services”) include together with the Project İmplementation Unit (PİU), prepare the terms of references for the development of various training modules, labor market assessment and preparation of VTC strategy, communication and outreach program, relevant surveys, mobile applications, development of software, hiring of business integration experts and mentors.


The detailed Terms of Reference (TOR) for the assignment

https://drive.google.com/file/d/17l3r8S0Pwv-rWkw-Oq2Gv3_khew-SR_A/view?usp=sharing 


The Ministry of Labor and Social Protection of Population / Employment Support Project now invites eligible Experts (“Consultants”) to indicate their interest in providing the Services. Interested Experts must provide Curriculum Vitae’s.


The attention of interested Consultants is drawn to Section III, paragraphs, 3.14, 3.16, and 3.17 of the World Bank’s “Procurement Regulations for IPF Borrowers” July 2016, revised November 2017 and August 2018 (“Procurement Regulations”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.


A Consultant will be selected in accordance with the Section VII, paragraphs, 7.34-7.37 Open Competitive Selection of Individual Consultants method set out in the Procurement Regulations.


Further information can be obtained at the address below during office hours (Monday to Friday 09:00 to 18:00 hours).


Expressions of interest must be delivered in a written form to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) by August 20, 2020.


Ministry of Labor and Social Protection of Population / Employment Support Project

Attn: Mr.Huseyngulu Ismayilov,

Procurement Specialist

AZ1009, Salatin Askarova 85,

Baku, Azerbaijan 

Tel: (994 12) 5419849

E-mail: asep.huseyn@gmail.com
MARAQ MƏKTUBLARININ QƏBUL EDİLMƏSİNƏ DAİR

ELAN

(MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ)Azərbaycan Respublikası

Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

Layihənin İD №: P171250

 

Tapşırığın adı: 4 Texniki Tapşırıq sənədinin hazırlanması üçün Məsləhət Xidməti

İstinad Nömrəsi. (Satınalma Planına uyğun olaraq): AZ-MLSPP-183489-CS-INDV


Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Məşğulluğa Dəstək Layihəsini həyata keçirmək məqsədilə Dünya Bankından cəlb edilən maliyyə vəsaitlərinin bir hissəsini məsləhət xidmətlərinin satınalınmasına yönəltmək niyyətindədir.


Məsləhət xidmətləri ("Xidmətlər") Layihə İcra Qrupu (LİQ) ilə birlikdə, müxtəlif təlim modullarının tərtib edilməsi, əmək bazarının qiymətləndirilməsi və PTM strategiyasının hazırlanması, kommunikasiya və məlumatlandırma proqramı, müvafiq sorğular, mobil tətbiqlər, proqram təminatı, biznes inteqrasiyası mütəxəssisləri və mentorların cəlb olunması üçün texniki tapşırıqların hazırlanmasından ibarətdir. 


Ətraflı Texniki Tapşırıq ilə aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar:

https://drive.google.com/file/d/1KL3sMrrESZVzsVRy1U-I7d4ClM2XP17s/view?usp=sharing 
 


Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / Məşğulluğa Dəstək Layihəsi, uyğun mütəxəssisləri ("Məsləhətçi") xidmət göstərməkdə maraqlı olduqlarını bildirmək üçün dəvət edir. Maraqlanan mütəxəssislər öz CV formalarını təqdim etməlidirlər. 


Maraqlı olan Məsləhətçilərin diqqəti Dünya Bankının, 2017-ci il noyabr və 2018-ci il avqust aylarında yenidən baxılmış ("Satınalma Qaydaları"), İyul 2016-cı il tarixli “İLM üzrə Borcalanlar üçün Satınalma Qaydaları” sənədinin Bölmə III, 3.14, 3.16 və 3.17-ci bəndlərinə yönəldilir ki, bu da Dünya Bankının maraqların toqquşmasına dair siyasətini təyin edir. 


Məsləhətçilərin seçim prossesi, Satınalma Qaydaları sənədinin Bölmə VII, 7.34-7.37-ci bəndlərinə uyğun olaraq Fərdi Məsləhətçilərin Açıq Rəqabətli Seçimi metoduna uyğun olaraq seçiləcəkdir.


Əlavə məlumatı iş saatı ərzində (Bazar ertəsi-cümə günləri saat 09:00-dan 18:00-a kimi) aşağıda göstərilən ünvandan əldə etmək olar.Maraq məktubları 20 Avqust 2020-ci il tarixinədək, aşağıdakı ünvanlara (şəxsən, məktub şəklində, faks və ya elektron poçt vasitəsilə) göndərilməlidir. 


Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi / Məşğulluğa Dəstək Layihəsi

Kimə: Hüseynqulu İsmayılov, Satınalma üzrə Mütəxəssis

AZ1009, Salatın Əsgərova 85,

Bakı, Azərbaycan 

Tel: (994 12) 5419849

E-mail: asep.huseyn@gmail.com


For Organizations
Login In:

Password:


Forget Password
New UserMobil: (055) 669 68 89
WhatsApp: (055) 669 68 89
E-mail: farkhadov@gmail.com


EmploymentEmployment
Log In:

Password:


Forget Password
New User

>>> JOB SEEKERS